Pytania i odpowiedzi

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez użytkowników Artystycznych Wykonań, dotyczące naszej działalności.

Abonament za odbiorniki radiowe i TV przeznaczony jest w całości na rzecz publicznych nadawców i nie ma nic wspólnego z opłatami na rzecz twórców artystów wykonawców.

Opłaty wnoszone do STOART są tantiemami dla artystów wykonawców za korzystanie z ich artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych za publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej artystom należy się stosowane wynagrodzenie.

Od 1994 r. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni również wykonawców artystycznych wykonań, stąd konieczność wnoszenia opłaty również do STOART (do ZAiKS wpływają tantiemy dla autorów i kompozytorów).

Po zmianie ustawy o podatku VAT, obowiązującej od 1 kwietnia 2011 r. organizacje zbiorowego zarządzania - w tym STOART, zobowiązane są do powiększania stawek zamieszczonych w tabelach stawek zatwierdzanych przez KPA, o podatek VAT (23%). Równocześnie, począwszy od 1 kwietnia 2011 roku STOART wystawia faktury, za każdą wpłatę wniesioną do STOART przez użytkowników artystycznych wykonań.