Nadawanie i reemisja
fot. Izabela Lachowicz

Nadawanie i reemisja

Nadajesz lub reemitujesz muzykę?
Chcesz korzystać z artystycznych wykonań w sposób legalny? Sprawdź jaki rodzaj licencji jest dla Ciebie.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. podmiot korzystający z muzyki na polu eksploatacji nadawanie lub reemitowanie jest obowiązany zawrzeć stosowną umowę licencyjną z organizacją zbiorowego zarządzania reprezentującą podmioty uprawnione.