Władze

Walne Zebranie Delegatów

Zarząd

Jan Drozdowski

Przewodniczący Zarządu

Wincenty Krawczyk

Sekretarz Zarządu

Tomasz Warowny

Skarbnik Zarządu

Krzysztof Szczepański

Ewa Dubis - Kaczmarek

Jerzy Kuszakiewicz

Joanna Pawlak

Zygfryd Sekuła

Zbigniew Konopczyński

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Trzcionkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Stelmaszczuk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Jan Aniołek

Ryszard Bąk

Michał Król