Biuro

Agnieszka Parzuchowska - Janczarska

Dyrektor STOART

Michał Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Inkasa

Mirosław Michalak

Zastępca Dyrektora ds. Repartycji

Kinga Nurzyńska

Główna Księgowa

Rafał Orłowski

Koordynator ds. repartycji

Iwona Michalak

Koordynator Działu Członkowskiego

Dominika Krysiak

Koordynator Działu Zagranicznego

Joanna Dewódzka

Koorydnator Działu Obsługi Umów

Mariusz Łokociejewski

Koordynator Działu Rozliczeń Repertuaru Polskiego