Dołącz do nas

Jesteś artystą wykonawcą i chcesz dołączyć do grona artystów  STOART? Przeczytaj dlaczego  warto być z nami. 

Artysta wykonawca to osoba, która w sposób twórczy i zindywidualizowany wykonuje utwór.

(Pr. Aut. Art. 85 ust. 2 Artystycznymi wykonaniami, /…/ są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.)
 
STOART jest organizacją artystów wykonujących utwory muzyczne i słowno-muzyczne. Swoje prawa do artystycznych wykonań powierzają nam wokaliści, instrumentaliści, dyrygenci, a także wszystkie te „inne osoby”, których działania twórcze są istotne dla powstania utrwalenia (nagrania) artystycznego wykonania – np. reżyser dźwięku.

Artystyczne wykonanie pozostaje pod ochroną STOART, niezależnie od tego, czy artysta nagrywa „swoje” utwory, czy też autorem (muzyki, tekstu, aranżacji) jest inna osoba. 
 
Co zyskujesz powierzając prawa STOART:
•    Zarządzanie i ochronę praw do artystycznych wykonań.
•    Wypłaty tantiem za artystyczne wykonania.
•    Bezpłatne konsultacje prawne w zakresie ochrony praw do artystycznych wykonań.  
•    Dostęp do portalu eWykonawca.pl. umożliwiającego rejestrację wykonań online.
•    Rejestrację w międzynarodowej bazie artystów International Performers Database.
•    Dostęp do wsparcia dla przedsięwzięć artystycznych.
•    Pomoc socjalną dla artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

***
Ponadto jeżeli chcesz czynnie uczestniczyć w działaniach STOART możesz ubiegać się o członkostwo naszej organizacji. W tym celu należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, a następnie złożyć ją lub wysłać do Działu Członkowskiego STOART”. 

Jednym z warunków uzyskania statusu członka STOART jest również zawarcie umowy o zbiorowe zarządzanie.

W razie pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Członkowskim STOART:  

mbudek@stoart.org.pl   tel.: (22) 55 69 227,
mczapla@stoart.org.pl   tel.: (22) 55 69 280,
imichalak@stoart.org.pl  tel.: (22) 55 69 246.