arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Biuro

Agnieszka Parzuchowska - Janczarska

Dyrektor STOART

Michał Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Inkasa

Mirosław Michalak

Zastępca Dyrektora ds. Repartycji

Aurelia Mieczkowska - Góral

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Iwona Miziarska

Koordynator Działu Członkowskiego

Dominika Krysiak

Koordynator Działu Zagranicznego

Joanna Dewódzka

Koorydnator Działu Obsługi Umów