arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

STOART JEDNYM INKASENTEM wynagrodzeń za korzystanie z praw pokrewnych na polu publicznych odtworzeń

  Szanowni Państwo, STOART ma ogromną przyjemność i satysfakcję poinformować Państwa, iż w dniu 3 stycznia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w drugiej instancji decyzję, utrzymującą w mocy decyzję wyznaczającą Związek Artystów Wykonawców STOART  do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent).

Decyzja ta ostatecznie kończy, trwające od 2014 roku, postępowanie administracyjne w tej sprawie i stanowi krok milowy w dążeniu do uproszczenia i usprawnienia systemu poboru wynagrodzeń za korzystanie z praw pokrewnych na polu publicznych odtworzeń.

Wyznaczenie jednego inkasenta oznacza, iż od tej chwili STOART jest wyłącznie uprawniony do zawierania umów w powyższym zakresie jak również do pobierania  wynagrodzeń na rzecz wszystkich artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych, także tych reprezentowanych przez inne OZZ działające na tym polu w tym zakresie to jest SAWP, STL i ZASP oraz na rzecz producentów fonogramów i wideogramów muzycznych reprezentowanych przez ZPAV.

Dla użytkowników oznacza to kolosalne uproszczenie ponieważ na polu publicznych odtworzeń będą zawierać obok umowy na korzystanie z praw autorskich tylko jedną umowę (a nie jak dawniej kilka) na korzystanie z praw pokrewnych. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy iż z uwagi na brak zatwierdzonych tabel  na polu odtworzeń w zakresie dotyczącym działalności noclegowej, decyzja o wyznaczeniu jednego inkasenta (do czasu zatwierdzenia nowych tabel) nie ma obecnie zastosowania do tej działalności.

W celu optymalizacji efektywności poboru wynagrodzeń na polu odtwarzania oraz płynnego przekształcenia obecnego systemu inkasa, a także wprowadzenia dalszych ułatwień dla użytkowników, prowadzimy obecnie rozmowy z organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi ZAiKS i SFP oraz ze Związkiem Producentów Audio – Video ZPAV.

Jesteśmy dumni z tej decyzji, która jest potwierdzeniem wysokich standardów jakim w swojej działalności rozpoczętej ponad 20 lat temu hołduje STOART będących zwieńczeniem lat ciężkiej pracy włożonej w ich utrzymanie. 

Zapraszamy do współpracy.

GRAJCIE z NAMI  - GRAMY FAIR!

Wszelkie informacje szczegółowe dostępne na stronie:

www.stoart.org.pl

oraz pod numerem telefonu dostępnym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00:

tel: (22) 556 92 04; 501 069 714