arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Konferencja naukowa PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE

Z zainteresowaniem i życzliwością witamy nowopowstałe Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji.

To ważna Inicjatywa prawniczych środowisk akademickich, która jak wszystkie działania zmierzające do doskonalenia systemu prawa pomoże skutecznie regulować relacje uczestników rynku wymiany wartości intelektualnych, zatem także w sferze twórczości i działalności artystycznej.

Założycielom i wszystkim członkom Stowarzyszenia życzymy wielu sukcesów w ich pracach na rzecz nowoczesnego i zrównoważonego systemu prawa w Polsce.

 

Informujemy także o organizowanej przez Stowarzyszenie, wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych PAN konferencji - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE.

Przedmiotem obrad będą aktualne zagadnienia rozwoju nowych technologii i ich wpływu na prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo konkurencji. Konferencja będzie również propozycją integracji środowiska akademickiego oraz ekspertów z dziedziny prawa własności intelektualnej. 

Warszawa, Nowy Świat 72 - siedziba PAN 
24 kwietnia 2018 r.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rejestracji oraz programem konferencji.