arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Zarząd ZAW STOART
Biuro Wykonawcze ZAW STOART

ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
tel. +48 22 55 69 200
fax. +48 22 55 69 225
email: stoart@stoart.org.pl


Zapraszamy Artystów i Użytkowników do Biura w godzinach: 
- w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
- od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00


Infolinia: 
+48 (22) 494-31-31  lub  0 800 70 30 17 (tylko dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
Działa w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9.00 do 17.00

Konsultanci infolinii udzielą Państwu informacji w zakresie:

  • Podstawy prawne dot. ochrony praw wykonawczych (bez doradztwa)
  • Zasady zawierania umów, wysokości stawek.
  • Informacje dla Kontrahentów o stanie salda (wpłaty, naliczenia) – bez rozstrzygania sporów i dokonywania korekt.
  • Pomoc dla Kontrahentów w użytkowaniu portalu internetowego elicencja.pl

Biuro Wykonawcze, Przedstawicielstwa i biura terenowe STOART

Zarząd ZAW STOART
Biuro Wykonawcze ZAW STOART

ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel. +48 (22) 55 69 200
fax. +48 (22) 55 69 225

e-mail: stoart@stoart.org.pl

Artyści-Wykonawcy proszeni są o łączenie się z Działem Członkowskim.
tel. +48 (22) 55 69 246, tel. +48 (22) 55 69 227

Centrum Operacyjne STOART  w Katowicach

40-158 Katowice
ul. Jesionowa 22

tel. +48 (32) 661-82-00
fax. +48 (32) 661-82-01

e-mail:
cos4@stoart.org.pl
cos4.sskowron@stoart.org.pl

Czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 18.00

Oddział Terenowy w Białymstoku na woj. podlaskie

15-094 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/51

tel. +48 (85) 875 18 60

e-mail: bialystok@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

 

Oddział Terenowy w Gdańsku na woj. pomorskie

ul. Kołobrzeska 30 pok. 2
80-394 Gdańsk

tel. +48 (58) 753 61 51

e-mail: gdansk.cos@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

 

Przedstawicielstwo w Krakowie na woj. małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie

31-133 Kraków
ul. Dunajewskiego 5/305

kom. +48 517 021 807
tel. +48 (12) 421 06 26

e-mail: krakow@stoart.org.pl
e-mail: krakow2@stoart.org.pl

Oddział Terenowy w Lublinie na woj. lubelskie

20-079 Lublin
ul. Dolna 3-go Maja 3 lok. 210

tel. +48 (81) 460 34 50

e-mail: lublin@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Oddział Terenowy w Łodzi na woj. łódzkie

90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29 lok. 705

tel. +48 (42) 273 33 50

e-mail: lodz@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Oddział Terenowy w Olsztynie na woj. warmińsko-mazurskie

10-542 Olsztyn
ul. Erwina Kruka 39 lok. 414

tel. +48 (89) 651 07 50

e-mail: olsztyn@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Przedstawicielstwo w Poznaniu na woj. wielkopolskie i lubuskie

61-626 Poznań
ul. Winogrady 126

tel/fax +48 (61) 826 73 69

e-mail: poznan@stoart.org.pl

Czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Oddział Terenowy w Szczecinie na woj. zachodnio-pomorskie

71-637 Szczecin
ul. Teofila Firlika 19 lok. 518

tel. +48 (91) 831 24 81
kom. +48 504 232 523

e-mail: szczecin@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Oddział Terenowy w Toruniu na woj. kujawsko-pomorskie

87-100 Toruń
ul. Pod Krzywą Wieżą 24

tel. +48 (56) 692 71 10

e-mail: torun@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00.

Oddział Terenowy Warszawa – Centrala na Warszawę i woj. mazowieckie

00-357 Warszawa
ul. Nowy Świat 64

kom. +48 503 003 462
e-mail: mazowieckie@stoart.org.pl

kom. +48 517 020 596
e-mail: iplichta@stoart.org.pl

tel. +48 (22) 55 69 204
fax. +48 (22) 55 69 225

Czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 9.00 do 17.00

Oddział Terenowy we Wrocławiu na woj. dolnośląskie

50-078 Wrocław
ul. Leszczyńskiego 4, lok. 20

tel. +48 (71) 769 80 81
e-mail: wroclaw@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00.

Dane rejestrowe


Od dnia 27.02.2002 r. STOART jest zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr. KRS 0000094940.

NIP: 526-13-36-718

Bank PEKAO S.A. V o/Warszawa
Nr: 73 124010661111000000062949